Fördelen med att anlita oss för totalförvaltning av fastigheter är framförallt den kompetens och erfarenhet vi har kring fastighetsförvaltning – med över 30 år i branschen har vi precis vad som krävs. Vi erbjuder en hög tillgänglighet samt lokal närvaro, det gör att du får en personligare och mer närvarande service. Många medlemmar i styrelsen i en bostadsrättsförening känner att de saknar kompetens eller tid för att sköta fastigheten på rätt sätt och då är det extra skönt att kunna anlita någon som kan sköta totalförvaltningen av fastigheten. Fastighetsägaren slipper därmed ägna sig åt någon form av drift eller fastighetsskötsel och har dessutom bara en enda leverantör för all förvaltning. På så vis effektiviseras förvaltningen, både tekniskt och administrativt. Vi erbjuder dig som privat ägare, bolag eller bostadsrättsförening en totalförvaltning av fastigheten.


Co-Fi Allservice AB

Box 2050 (besök Atlasgatan 8, Gävle)

800 02  Gävle

+46 26 18 65 65