Organisation


Co-Fi Städ & Fastighetsservice har funnits sedan 1990 och förkortningen Co-Fi kommer av Conny & Fia.

Bolaget ombildades till Co-Fi Allservice AB 2013 med samma ledning och personal,


Co-Fi Allservice är ett företag inom städ och fastighetsbranschen som borgar för hög kvalité med mångårig erfarenhet inom fastigheter.


Vi erbjuder en flexibel service, som innerbär att vi anpassar oss efter våra kunders önskemål och förutsättningar.

vi är idag heltäckande avseende fastighetsrelaterade tjänster, hos oss får du hjälp med allt från drift och underhåll av dina fastigheter, till hyresadministration och kundtjänst. du behöver bara en kontakt: Co-Fi, så löser vi problemet.

Våra kunder och samarbetspartner

Gavlegårdarna

Anticimex

Castellum

Swedbank

Pasab

Heimstaden

Mortens bygg

Privata kunder

Miljöpolicy

Dagens och morgondagens utveckling av samhället,

Handlar i högre grad om att hushålla med naturens resurser,

Co-Fi strävar själva efter en så liten miljöpåverkan som möjligt med vår verksamhet, vad avser kemikalier minskade transporter mm,

Co-Fi's miljöpolicy innerbär att vi ska verka för en bättre miljö,

Som tar hänsyn till det ekologiska kretsloppet.